Εκπαίδευση

PADI Open Water Diver

Το Open Water Diver είναι το πρώτο ολοκληρωμένο επίπεδο πιστοποίησης αυτόνομης κατάδυσης (scuba Diving) και αποτελεί  τη βάση της καταδυτικής σας εκπαίδευσης.

PADI Divemaster

Το PADI Divemaster της έχει σκοπό να δημιουργήσει έμπειρους και ικανούς αρχηγούς-συνοδούς δύτες οι οποίοι αναλαμβάνουν την οργάνωση ομαδικών καταδύσεων αναψυχής.

PADI Advanced Open Water Diver

Το PADI Advanced Open Water Diver δημιουργεί αυτοδύτες με αυξημένες δεξιότητες μέσα από πέντε εξειδικευμένες καταδύσεις. 

NDL Scuba Instructor

Τμήμα πλήρους εκπαίδευσης και πιστοποίησης Εκπαιδευτών Αυτόνομης Κατάδυσης με τη σφραγίδα ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οργανισμούς στον κόσμο και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταδύσεων (EUF)

PADI Rescue Diver

Το Rescue Diver της Padi έχει σαν σκοπό του την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων του έμπειρου δύτη, πέρα από τα όρια της απλής κατάδυσης αναψυχής.

Commercial Diver

Ο επαγγελματίας δύτης  είναι η πιο γνωστή & σκληρή  ειδικότητα δύτη ο οποίος εργάζεται με αμοιβή.

Main Office: 3rd Km Alepochoriou Str. 19100 Greece

Phone: 698 691 25 58

© 2019 by Coastal Diving Center